Płatność

1. Numer konta

36 8805 0009 0020 1292 2000 0010

2. Tytuł wpłaty

Na działalność statutową klubu.

Imię dziecka rocznik – za miesiąc/e

(np. Na działalność statutową klubu. Jan Kowalski 2018 kwiecień/maj)

3. Nazwa Firmy

Klub Sportowy Budowlani,

Jazowsko 427 33-389 Jazowsko

Informacje dodatkowe

1.

Opłata:

Pierwsze dziecko – 60 zł, drugie dziecko – 40 zł, trzecie i kolejne – 0 zł, trampkarze – 30 zł

2.

Potwierdzenia wpłaty proszę okazać trenerom

3.

Prosimy o płatność za 2 miesiące z góry, w przypadku braku takiej możliwości możliwa jest płatność za 1 miesiąc po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorem.

4.

Wpłata na konto obowiązuje od miesiąca Luty 2018 r.

5.

Termin płatności do 10 każdego miesiąca. (w przypadku braku płatności lub dużych zaległości zawodnik zostanie zawieszony)